Home บ้าน-สวน

บ้าน-สวน

เครื่องทำปุ๋ย

เครื่องทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร นวัตกรรมสมัยใหม่ที่ให้ประโยชน์มากมาย

เครื่องทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน ถือเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยในการแก้ปัญหาของพ่อบ้านแม่บ้าน ที่ปกติหากทิ้งลงถังขยะก็มักจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน รวมไปถึงยังกลายเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ  ที่สำคัญเครื่องย่อยเศษอาหารนอกจากจะกำจัดขยะได้แล้ว ยังสามารถแปรสภาพเศษอาหารไปเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย จึงเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในตัวได้เป็นอย่างดี โดยเครื่องกำจัดเศษอาหารที่นิยมกันมากที่สุดก็คือเครื่องหมักเศษอาหารแบบใช้ไฟฟ้า เพราะเป็นเครื่องที่สามารถย่อยสลายเศษอาหาร โดยการเสียบไฟฟ้าทิ้งไว้ เพื่อให้อุณหภูมิอยู่ในระดับที่คงที่ ทำให้กระบวนการทำลายเศษอาหารจนย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้เร็วมากขึ้น (ใช้เวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง ซึ่งการทำปุ๋ยหมักแบบดั้งเดิมใช้เวลา 2 สัปดาห์ขึ้นไป) ที่สำคัญถึงแม้จะเสียบไฟไว้ตลอดเวลา แต่ก็ใช้แค่ประมาณ 65 วัตต์/ชั่วโมง...

บทความล่าสุด

บทความน่าสนใจ