เทคโนโลยีชีวภาพคืออะไร สำคัญกับมนุษย์ยังไง ทำไมควรรู้ไว้

423

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ถือเป็นการพัฒนาในวงการวิทยาศาสตร์ ที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยิน แต่เทคโนโลยีนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ และมีมานานแล้ว โดยคำว่าเทคโนโลยีก็หมายถึง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับคำว่า ชีวภาพ ก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่อยู่บนโลก ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ พืช เมื่อนำมารวมกันจึงมีความหมายว่าความรู้วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สมัยใหม่ที่นำไปพัฒนาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต จนกลายเป็นสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตที่เกิดขึ้นมาใหม่นั่นเอง

เทคโนโลยีชีวภาพ

โดยเทคโนโลยีนี้ก็มีความสำคัญ และให้ประโยชน์กับมนุษย์มากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางเกษตร ทางด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และทางการแพทย์ ซึ่งประโยชน์ด้านต่าง ๆ ก็มีรายละเอียดดังนี้

ความสำคัญทางด้านการเกษตร

ความสำคัญทางด้านการเกษตร เทคโนโลยีนี้จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสายพันธุ์ของพืช สัตว์ รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มีความแข็งแรงทนทาน ต่อศัตรูพืช และภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศที่หลากหลายมากขึ้น เพิ่มคุณภาพของสารอาหาร เช่นการเลี้ยงวัวนมก็จะให้ทั้งผลผลิต และสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากกว่าเดิม โดยการตกแต่งเนื้อเยื่อ กระบวนการเพาะเนื้อเยื่อ ตกแต่งพันธุกรรม เป็นต้น

ความสำคัญด้านอาหาร

เทคโนโลยีชีวภาพยังได้พัฒนา และให้ความสำคัญทางด้านอาหารที่เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาพืชที่เป็นหนึ่งในอาหารที่ต้องบริโภค การพัฒนาพืชก็จะทำให้มีสารอาหารมากขึ้น มีความสดทนทานอยู่ได้หลายวันโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น หากเป็นสัตว์ที่ถูกเลี้ยงไว้เพื่อทาน ก็จะมีเนื้อมากขึ้น แต่ละตัวสามารถได้ปริมาณเนื้อมากเพิ่มกว่าเดิม ยังส่งผลดีในเรื่องลดปริมาณของสัตว์ที่ถูกฆ่าลง ยังทำให้สินค้าเหล่านี้มีราคาที่ถูกลงตามห่วงโซ่เศรษฐกิจ

ความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม

ในด้านสิ่งแวดล้อมยังมีส่วนช่วยได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่นการทำการเกษตรแบบเดิมที่มีการใช้สารเคมี ไม่ว่าจะเพื่อเพิ่มผลผลิต หรือกำจัดศัตรูพืช ที่ส่งผลเสียทั้งสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีด้านนี้จึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ควบคู่ไปกับการได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากอีกด้วย

ความสำคัญด้านแพทย์

ทคโนโลยีชีวภาพมีส่วนสำคัญต่อวงการแพทย์ไม่แพ้ในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะในด้านการวิจัย และผลิตยา วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาสมุนไพรสร้างยาแบบแพทย์แผนไทย ที่จะช่วยลดการใช้สารเคมีลงได้เป็นจำนวนมาก ทำให้กลายเป็นยายุคใหม่ที่ใช้รักษา และป้องกันโรคแบบไม่มีสารตกค้างในร่างกาย ทำให้เกิดผลเสียในระยะยาวได้ลงได้เป็น้เปกอีกด้วยอเพิ่มผลผลิต หรือกำจัด

นี่เป็นความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพแบบกว้าง ๆ ที่เราจำเป็นต้องรู้ไว้ เชื่อว่าในอนาคตอีกไม่นาน ต้องถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์หลายวงการ เพราะเป็นเทคโนโลยีที่มีคุณค่าต่อมนุษย์อย่างมากมายมหาศาลนั่นเอง

Previous articleเครื่องทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร นวัตกรรมสมัยใหม่ที่ให้ประโยชน์มากมาย
Next articleประกันอัคคีภัยเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้