Work Permit คืออะไร หากต้องไปทำงานต่างประเทศต้องเตรียมพร้อมด้านใดบ้าง

437

Work Permit (เวิร์คเพอร์มิท) คือใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างที่จะเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง หรือเพื่อทำธุรกิจ ในประเทศนั้น ๆ โดยนายจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการให้ เมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงแรงงานของประเทศนั้นให้สามารถรับลูกจ้างต่างชาติได้ ซึ่งเงื่อนไขในการอนุมัติเวิร์คเพอร์มิทของแต่ละประเทศก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นต้องมีประสบการณ์ในสายงานที่จะไปทำ การพูดภาษาของประเทศนั้นได้ ไม่มีประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

Work Permit

สิ่งที่ต้องรู้ และเตรียมพร้อมก่อนคิดจะไปทำงานต่างประเทศ

  1. เอกสารต้องพร้อม

เอกสารที่ว่า ก็คือต้องมีทั้งวีซ่า และเวิร์คเพอร์มิท เพื่อยืนยันว่าได้รับอนุมัติให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนเอกสารปลีกย่อยอื่น ๆ ก็ขึ้นอยู่กับนายจ้างว่าต้องการอะไรเพิ่มเติม หากจะให้แน่ใจควรหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของประเทศที่จะไปโดยตรง

  1. ภาษาพูดต้องได้ในระดับหนึ่ง

ถึงแม้จะมีงานบางประเภทที่ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาของประเทศนั้น ๆ แต่หากเราสามารถสื่อสารได้ก็จะเป็นส่วนสำคัญต่อการพิจารณาในการจ้างงาน และยังสามารถใช้ชีวิต กิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการทำงาน ในประเทศนั้นได้อย่างราบรื่น

  1. ต้องมีทักษะ

หากเราต้องไปประกอบอาชีพในสายงานนั้น ๆ ต้องมีทักษะ ประสบการณ์ความสามารถจริง ๆ ตามที่นายจ้างต้องการ หากไม่มีทักษะตามเงื่อนไขที่ตกลงเอาไว้ อาจมีปัญหาตามมาเช่นการถูกยกเลิกสัญญาจ้าง และถูกยกเลิก Work Permit

  1. วางแผนค่าใช้จ่ายให้ดี

หลังจากตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ และค่าจ้าง จากนายจ้างเรียบร้อยแล้วก่อนเดินทาง ควรคำนวณค่าใช้จ่ายอย่างถี่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่าภาษี ฯลฯ รวมไปถึงเงินเก็บ เงินส่งทางบ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนที่ได้รับ

  1. ทำตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด

สถานประกอบการในต่างประเทศ (รวมถึงในไทยด้วย) จะมีกฎระเบียบ เงื่อนไขในการทำงานที่ต่างกันออกไป ว่าจะเป็นวันหยุด ชั่วโมงการทำงาน สวัสดิการต่าง ๆ ดังนั้นก่อนไปต้องถามตัวเองว่าจะทำได้ไหม หากตัดสินใจไปแล้วควรทำตามอย่างเคร่งครัดเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาตามมาจนถูกยกเลิก Work Permit

  1. เตรียมปรับตัวเตรียมใจในการอยู่ไกลบ้าน

การไปทำงานต่างประเทศ ต้องใช้เวลานานดังนั้นต้องเตรียมใจรับมือกับโรคคิดถึงบ้าน รวมไปถึงการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมต่าง ๆ ให้ได้โดยเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำงาน

  1. ดูสุขภาพตัวเอง

หากมีโรคประจำตัว หรือสุขภาพไม่แข็งแรง ต้องหาหมอเป็นประจำ ก่อนจะไปทำงานต่างประควรคำนึงถึงข้อนี้ให้ดีด้วย

การไปทำงานต่างประเทศ อาจจะเป็นเป้าหมายของแต่ละคน เพื่อให้มีรายได้ และชีวิตที่ดีขึ้นแต่การจะไปก็ควรได้รับ Work Permit จากนายจ้างให้เรียบร้อย รวมไปถึงการติดต่อกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน หรือบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่ถูกหลอก

Previous articleสครับผิวขาวด้วยตัวเองให้กระจ่างใส ผิวดูมีสุขภาพดี
Next articleการเก็บน้ำนมแม่ ให้อยู่ได้นาน โดยที่ยังคงคุณภาพไว้