Home ไลฟสไตล์

ไลฟสไตล์

ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัยเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้

ประกันอัคคีภัยหากเปรียบเทียบกับประกันประเภทอื่น ถือเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่มีข้อมูลมากนัก โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขความคุ้มครอง เราจึงได้นำข้อมูลหลัก ๆ ที่หลายคนยังไม่รู้ หรือเข้าใจผิดมาบอก ไม่ได้คุ้มครองแค่เกิดเหตุเพลิงไหม้เท่านั้น คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการทำประกันในรูปแบบนี้จะคุ้มครองเฉพาะเหตุไฟไม้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการทำประกันที่ครอบคลุมไปถึงการระเบิด น้ำท่วม ผลกระทบเสียหายที่เกิดจากเครื่องบินตก ซึ่งถือว่าเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองที่หลากหลาย ดังนั้นก่อนจะซื้อประกันประเภทนี้ควรจะดูว่าสามารถตอบโจทย์ได้จริง ๆ เช่นที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วม การซื้อประกันก็ต้องครอบคลุมไปถึงจุดนี้ด้วย ไม่ใช่แค่ประกันภัยบ้าน มีบริษัทประกันบางแห่งมักจะแยกความคุ้มครองที่แตกต่างกันเช่น การประกันภัยบ้าน จะจ่ายค่าเสียหายให้กับทรัพย์สินภายในบ้านเท่านั้น ส่วนประกันอัคคีภัยจะคุ้มครองตัวบ้านหรือโครงสร้าง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทประกันภัยมักจะรวมการประกันทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันทำให้ครอบคลุมทั้งทรัพย์สินภายในบ้าน และโครงสร้างทั้งหมด ดังนั้นหากคุณจะทำประกันด้านอัคคีภัยควรจะเลือกที่รวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน หรือสอบถามปรึกษาจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญให้แน่ใจก่อน ให้ความคุ้มครองถึงแม้ว่าต้นเหตุเพลิงไหม้จะไม่เริ่มจากบ้านคุณ หลายคนคิดว่าการทำประกัน จะคุ้มครองในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัยของคุณเท่านั้น ...

บทความล่าสุด

บทความน่าสนใจ