เลือกใช้ยางราคาถูกยังไงให้ปลอดภัยกับทั้งรถทั้งคน ?

6

เมื่อพูดถึงการเลือกซื้อยางรถยนต์ราคาถูก หลายคนอาจมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีในการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเลือกใช้ยางราคาถูกอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเสมอไป เพราะอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่และอายุการใช้งานของรถยนต์ได้ อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องเลือกใช้ยางราคาถูก ก็มีวิธีการเลือกซื้อที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยได้

ยางราคาถูก

ควรเลือกยางราคาถูกที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย

 เช่น มาตรฐาน DOT (Department of Transportation) ของสหรัฐอเมริกา หรือมาตรฐาน ECE (Economic Commission for Europe) ของยุโรป ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของยางรถยนต์ในด้านความปลอดภัย ความทนทาน และสมรรถนะ การเลือกยางที่ผ่านมาตรฐานเหล่านี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่ายางมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้

พิจารณาเลือกยางที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและสภาพอากาศในพื้นที่

 เช่น หากขับขี่บนถนนที่มีสภาพขรุขระหรือมีหลุมบ่อย ควรเลือกยางที่มีความทนทานและรองรับแรงกระแทกได้ดี หรือหากอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก ควรเลือกยางที่มีความสามารถในการระบายน้ำที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นไถล การเลือกยางให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจะช่วยยืดอายุการใช้งานของยางและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

ตรวจสอบอายุของยางราคาถูกก่อนตัดสินใจซื้อ 

โดยสังเกตจากรหัส DOT ที่ประทับอยู่บนแก้มยาง ตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของรหัส DOT จะบ่งบอกสัปดาห์และปีที่ผลิตยาง เช่น 3519 หมายถึงยางผลิตในสัปดาห์ที่ 35 ของปี 2019 ยางที่ผลิตมานานเกินไปอาจมีคุณภาพลดลงแม้จะยังไม่ถูกใช้งานก็ตาม จึงควรเลือกยางที่ผลิตมาไม่เกิน 2 ปี เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน

หมั่นตรวจสอบสภาพยางอย่างสม่ำเสมอ 

แม้จะเลือกซื้อยางที่มีคุณภาพดีแล้วก็ตาม การตรวจสอบสภาพยางเป็นประจำก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ควรตรวจดูความลึกของดอกยาง รอยแตกหรือรอยฉีกขาดบนผิวยาง รวมถึงแรงดันลมยางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หากพบความผิดปกติควรเปลี่ยนยางทันทีเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

อย่าประหยัดจนเกินไป 

ถึงแม้จะมีเทคนิคในการเลือกซื้อยางราคาถูกเพื่อลดความเสี่ยง แต่หากยางมีราคาถูกจนผิดสังเกต อาจเป็นยางที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นของเลียนแบบ ซึ่งไม่มีการรับประกันคุณภาพและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ขับขี่และผู้ร่วมทาง ดังนั้น ควรเลือกซื้อยางจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ มีการรับประกันคุณภาพ และมีราคาที่สมเหตุสมผล แม้อาจจะแพงกว่ายางทั่วไปบ้าง แต่ก็คุ้มค่ากว่าในระยะยาว

การเลือกใช้ยางราคาถูกอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ หากใช้ความรอบคอบในการเลือกซื้อ พิจารณาปัจจัยต่างๆ ทั้งมาตรฐานความปลอดภัย สภาพการใช้งาน อายุยาง และแหล่งที่มา ก็จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้ ที่สำคัญคือต้องไม่ประหยัดจนเกินความพอดี เพราะยางรถยนต์เป็นอุปกรณ์สำคัญที่เชื่อมต่อรถกับถนน มีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงควรให้ความสำคัญและใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยและสบายใจทั้งตัวเองและคนรอบข้าง

Previous articleสารพิษตกค้างจากการรมควันข้าวสาร คือสารอะไร
Next articleรู้จักระบบ Network ในองค์กร มีอะไรบ้าง สำคัญอย่างไร