พลังงานลมคืออะไร หากติดตั้งในบ้านเรามีข้อดีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง

490

พลังงานลม เป็นพลังงานที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์หลาย ๆ อย่างตั้งแต่ 5,000 ปี ก่อนคริสตกาลโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปเริ่มหันมาทำฟาร์มกังหันลมกันมากขึ้นเพื่อใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า และสูบน้ำ เป็นจำนวนมาก อย่างในเนเธอร์แลนด์มีความมุ่งมั่นในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยวางแผนจะฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ได้ในปัจจุบันอันใกล้นี้ และหากเป็นไปได้จะสามารถพลังงานไปขายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี และเดนมาร์ก เป็นต้น

พลังงานลม

นั่นจึงแสดงให้เห็นว่าทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญในใช้พลังงานประเภทนี้ โดยพลังงานที่ได้จากลมหลัก ๆ จะถูกนำไปผลิตไฟฟ้าโดยผ่านกระบวนการคล้าย ๆ กับในโรงไฟฟ้าทั่วไป แต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มากกว่า เพราะลมเป็นพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์ และใช้ได้ไม่มีวันหมด

สำหรับในประเทศไทยนั้นการใช้พลังงานของลมเพื่อผลิตไฟฟ้าก็ถือว่าผลิตได้ไม่มากพอต่อความต้องการ เพราะติดขัดปัญหาหลายอย่าง โดยที่จะพอมีให้เห็นบ้างก็มีที่ เพชรบูรณ์, ชลบุรี, ชลบุรี, ภูเก็ต และชัยภูมิ

ข้อดี – ข้อจำกัด ของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมในบ้านเรา

ข้อดี

 • ลมเป็นพลังงานที่เกิดจากธรรม จึงเป็นวัตถุดิบที่ไม่มีต้นทุน
 • ลมใช้ได้ไม่มีวันหมด
 • เป็นพลังงานสะอาดบริสุทธิ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ถึงแม้จะใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก แต่เมื่อติดตั้งเสากังหันเสร็จพื้นที่รอบ ๆ เสายังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมากเช่นการทำฟาร์มต่าง ๆ
 • ลงทุนแค่ครั้งแรก ไม่ต้องเสียค่าเชื้อเพลิง
 • สามารถปรับได้สองแบบกลางคืนให้พลังงานลม กลางวันใช้พลังงานไฟฟ้า กลางคืนใช้ลม
 • ภาครัฐให้การสนับสนุนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ข้อจำกัด

 • ลมในประเทศไทยมีความเร็วยังไม่มากพอ พื้นที่ที่มีกระแสลมแรงก็ค่อนช้างจะจำกัด เพราะส่วนหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัย และเป็นป่าอนุรักษ์
 • การใช้งบประมาณที่ค่อนข้างจะสูงในการติดตั้ง เพราะบ้านเรายังไม่สามารถสร้างกังหันเพื่อผลิตพลังงานลมได้เอง ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งต้องใช้ต้องใช้แบตเตอรี่ราคาแพงเป็นแหล่งเก็บพลังงาน
 • ยังขาดขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกหลาย ๆ อย่าง ที่เหมาะสมกับศักยภาพลมในประเทศ รวมไปถึงการขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ
 • สภาพลมที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศตามฤดูกาล ในบางฤดูอาจไม่มีลม

เมื่อมองถึงข้อดีประโยชน์ที่จะได้รับจากพลังงานลม และข้อจำกัดต่าง ๆ ก็เชื่อว่าในอนาคตหากภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง การทำฟาร์มกังหันลมก็น่าจะเกิดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาพลังงานขาดแคลนในระยะยาว ที่มีความยั่งยืน และยังจะทำให้เราได้ใช้ไฟฟ้าที่มีราคาถูกลงอีกด้วย

Previous articleทำบุญวันเกิด ของผู้ที่เกิดทั้ง 7 วัน เสริมดวงให้เฮงให้ปัง
Next articleฟอกฟันขาวที่บ้านด้วยตัวเอง ด้วยเทคนิคง่าย ๆ