การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ

430

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ ถือว่ามีส่วนสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับประเทศไทยเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น และเพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า ซึ่งโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานในประเทศเรานั้นก็มีอยู่ทั้งหมด 4 ประเภทแบ่งได้ดังนี้

การผลิตไฟฟ้า

1. โรงไฟฟ้าแบบมีน้ำไหลผ่านตลอด

การผลิตแบบนี้ส่วนใหญ่โรงไฟฟ้า มักจะตั้งอยู่บริเวณเขื่อนผันน้ำ หรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำไหลผ่านตลอดเวลาทั้งปี แต่ก็ต้องมีปริมาณน้ำในระดับพอดีหากโรงงานรับน้ำมากไปก็ต้องมีการปล่อยทิ้งออกมา เพราะการกำหนดอัตราการผลิตจะอ้างอิงจากช่วงเวลาที่มีน้ำไหลน้อยมากที่สุดของปี เพื่อให้การเครื่องจักรทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ โดยโรงงานไฟฟ้าแบบมีน้ำไหลผ่านก็อย่างเช่น เขื่อนผันน้ำเจ้าพระยา จ. ชัยนาท หรือเขื่อนปากมูล จ. อุบลราชธานี เป็นต้น

2. การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าแบบอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

การผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานประเภทนี้ จะสามารถควบคุมการไหลของน้ำในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วงสั้น เช่น หนึ่งวัน หรือหนึ่งสัปดาห์ การควบคุมกระแสน้ำช่วงสั้น ๆ จะทำให้การผลิตพอดีสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟได้ดีกว่าโรงงานแบบมีน้ำไหลผ่านตลอด เพราะต้องผลิตตามช่วงเวลาที่กำหนด และตามขนาดของอ่าง ตัวอย่างโรงไฟฟ้าประเภทนี้ก็อย่างเช่น โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา จ. กาญจนบุรี และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กบ้านสันติ จ. ยะลา

3. โรงไฟฟ้าแบบอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

โรงไฟฟ้าแบบนี้ จะมีการก่อสร้างสันเขื่อนที่ใหญ่ขวางเส้นทางการไหลของน้ำ และน้ำฝน เพื่อกักเก็บน้ำจนกลายเป็นทะเลสาบ เพื่อสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นโรงงานที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมเพิ่มขึ้นได้ยามที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นได้ตลอดทั้งปี ซึ่งในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานประเภทนี้

4. โรงไฟฟ้าแบบสูบน้ำกลับ

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าแบบนี้จะสามารถสูบน้ำที่ปล่อยทิ้งออกไปแล้วนำกลับมาเก็บไว้ในอ่างเพื่อนำมาใช้ในการผลิตใหม่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไม่หมด จากช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ตำแล้วนำไปเก็บไว้ในรูปแบบของการเก็บน้ำไว้ในอ่าง เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าอีกครั้ง ในช่วงเวลาที่มีความต้องใช้ไฟฟ้าสูง โรงงานประเภทนี้ที่มีในประเทศไทยก็อย่างเช่นยกตัวเช่น โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา  เขื่อนภูมิพล และเขื่อนศรีนครินทร์  เป็นต้น

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำยังมีข้อดีอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใช้พลังงานจากธรรมชาติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม มีการผลิตที่ยืดหยุ่นสูง และสามารถเริ่มต้นกระจายไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วหากมี ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง จึงถือว่าเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าที่สร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายหลายด้านเลยทีเดียว

Previous articleกันโคลงหน้า คืออะไร รถยนต์จำเป็นต้องติดตั้งไหม?
Next articleโฉนดที่ดินครุฑแดง คืออะไรสามารถซื้อขายได้หรือไม่